Merkbescherming

Online je merk beschermen regel je hier in één minuut…

 

START HIER
Z
Registratie bij officiële instantie
Z
Alle kosten inbegrepen
Z
Gratis merkonderzoek
150.000 onderzoeken voltooid
1500+ merken per jaar
Best beoordeeld in België
merkbescherming

Wat houdt merkbescherming juist in?

Merkbescherming is noodzakelijk om te kunnen voorkomen dat anderen misbruik van je merk maken of daar inbreuk op plegen. Met merkbescherming bedoelen we het gehele proces dat organisaties bij een merkeninstantie doorlopen om hun intellectuele eigendom te kunnen beschermen, net als de bewaking daarvan na een officiële registratie. Alhoewel merkbescherming geen voorwaarde is om een merk te kunnen gebruiken, levert het gebrek op zich je niet de exclusieve rechten op. Daar is zonder meer merkdeponering bij een merkeninstantie nodig.

 

Merkbescherming geeft een merkhouder sterke rechten

Wanneer er merkbescherming op jouw merk rust, kun je op grond daarvan optreden wanneer een derde hierop inbreuk pleegt of misbruik maakt. Van merkinbreuk spreken we wanneer iemand jouw merk, of een merk dat daar zeer sterk op lijkt, gebruikt om dezelfde of vergelijkbare producten en/of diensten aan te bieden. Merkbescherming voorziet jou als merkhouder van sterke rechten. Bovendien heb je niet alleen het monopolie op het door jou geregistreerde merk, ook zullen consumenten jouw onderneming nog beter gaan herkennen.

Onze diensten

R

Wat is inbegrepen

R

Hoe werkt het

R

Kostprijs

 • In 1 minuut te berekenen
 • Voor elk land wereldwijd
 • Met de gratis fee calculator

Wat kan je verwachten van ons als we je merknaam registreren?

Geen kleine lettertjes

We zijn volledig open over alle opties en tarieven die daarbij horen. Zo weet je vooraf waar je aan toe bent en wat de kosten zijn voor jouw merkaanvraag, het beheer van je merk, optimaliseren van de beschermingsomvang of voeren van verweer bij bezwaar.

Volledige garantie

Wij bieden volledige garantie voor elke merkaanvraag. Als uit ons vooronderzoek blijkt dat jouw merk niet beschikbaar of onderscheidend genoeg lijkt te zijn, dan krijg je direct je geld terug. Ook kunnen we adviseren om een aanpassing te doen, zodat het wel onderscheidend is.

Vertrouwd en ervaren

Je vindt bij ons opgeteld meer dan 50 jaar ervaring binnen het merkenrecht en bescherming van het intellectuele eigendom. Naast deze ervaring zorgen we er ook voor dat we speciale vervolgopleidingen volgen waardoor onze kennis altijd volledig up-to-date is.

Gratis onderzoek

Voordat we indienen doen we altijd gratis een identiek onderzoek, zodat je weet of er merken zijn met oudere rechten dan jij. Daarnaast raden we altijd vediepend onderzoek aan, zodat je breder inzicht krijgt in gelijkaardige merken en een goede afweging kunt maken van de kansen.

Andere diensten

Merkbewaking

Voorkom merkinbreuk door andere partijen met gelijkaadige merken

Merkonderzoek

Krijg inzichtelijk welke oudere merken bezwaar kunnen maken

Modelrecht

Bescherm ontwerpen, vormen, designs en tekeningen

Merk verlengen

Voorkom dat de door jou opgebouwde rechten verloren gaan

Logo registreren

Registreer je naam in combinatie met logo of ga voor een beeldmerk

Slogan registreren

Bescherm je slogan, pay-off of tagline door het te registreren als merk

Idee vastleggen

Verkrijg een officieel bewijs met datumstempel voor jouw idee

Artiestennaam vastleggen

Bescherm je naam als artiest voor muziek en platforms als Spotify en Soundcloud

Merkinbreuk

Treed op tegen andere partijen die voor verwarring zorgen met jouw merk

Kostprijs

De tarieven voor een merkregistratie vind je hier, zodat je altijd zeker weet wat de kosten voor jouw merkbescherming zijn.

Wat je ook moet weten…

Voor welke soorten merken kun je merkbescherming aanvragen?

Merkbescherming is voor alle denkbare soorten merken aan te vragen. De merken die het vaakst gedeponeerd worden, of dat nu op Benelux-, EU- of wereldwijd niveau is, zijn de woordmerken, beeldmerken (logo’s) en combinaties daarvan: woordbeeldmerken. Anno nu kun je de volgende soorten merken registreren en zodoende beschermen:

 • Woordmerk
 • Beeldmerk
 • Woordbeeldmerk (gecombineerd merk)
 • Vormmerk (de vorm van een product of productverpakking)
 • Kleurmerk (een specifieke kleur, zoals het blauw van CampingGaz)
 • Klankmerk (een reclametune zoals die van Haribo)
 • Patroonmerk
 • Positiemerk (de specifieke wijze waarop een merk op een product is geplaatst, zoals het label van Levi Jeans dat aan het zitvlak is geplaatst)
 • Bewegingsmerk (beweging óf positiewijziging)
 • Multimediamerk (bijvoorbeeld een video met geluid)
De omvang van merkbescherming

Als ondernemer ben je trots op je producten en/of diensten. Je hebt hard gewerkt aan de ontwikkeling ervan en daar veel tijd, maar ook geld in gestoken. Merkbescherming zul je dan ook zeker wensen. Maar tot op welke hoogte? Natuurlijk bescherm je je merk in het gebied waar je het gaat gebruiken, zodat andere bedrijven niet op jouw succes kunnen meeliften. Veel ondernemers zijn ertoe geneigd om voor een nog groter gebied te kiezen. Wat men echter niet weet, is dat dit onnodige risico’s met zich meebrengt. Wanneer je je merk in die extra regio’s uiteindelijk niet gebruikt, bestaat zelfs de kans dat je je merkrechten verliest.

Indeling in klassen

Met de omvang van de merkbescherming wordt vaak ook de indeling ervan in klassen bedoeld. Zoals je wellicht weet, dien je bij het deponeren van je merk aan te geven in welke klassen je dat doet. Zo vervaardigt sportfabrikant Adidas bijvoorbeeld sportkleding en schoeisel, welke producten zijn die tot dezelfde klasse behoren. Overige sportartikelen, zoals tassen en bidons, vallen in een andere klasse. Met de Nice classificatie is merkbescherming binnen meerdere klassen mogelijk. Wel betaal je een toeslag voor elke klasse extra. Wederom is het wel de bedoeling dat je jouw merk op dit gebied gaat gebruiken.

Merkbescherming geldt voor vergelijkbare producten en diensten

We noemden in het begin al even kort wanneer je kunt optreden tegen derden: wanneer zij jouw merk, of een merk dat daar zeer sterk op lijkt, gebruiken om dezelfde of vergelijkbare producten en/of diensten aan te bieden. Merkbescherming gaat dus op wanneer een ander het merk voor soortgelijke producten of diensten gebruikt en niet voor heel andere categorieën. Daar bestaan enkele uitzonderingen op: wanneer jouw merk breed bekend is en/of je merk op een bepaalde manier schade ondervindt van het gebruik door de andere partij.

In welke gevallen kan er geen registratie plaatsvinden?

Merkregistratie en zo ook -bescherming is geen vanzelfsprekendheid. Er zijn verschillende situaties die het onmogelijk maken om een merk in het register op te nemen. De belangrijkste redenen waarom een merkeninstantie een merk weigert, zijn:

 • Een gebrek aan onderscheidend vermogen
 • Het merk is misleidend (het kent eigenschappen toe aan een product of dienst die niet kloppen)
 • Het merk is in strijd met de goede zeden of openbare orde
 • In het merk zijn vlaggen, wapens of andere staatsemblemen gebruikt
Vooronderzoek

Een merk deponeer je niet zomaar. Om zo succesvol mogelijk door de toetsing heen te komen en de kans te verkleinen dat oudere merkhouders gedurende de bezwaarperiode in beroep gaan tegen jouw merkaanvraag, voer je voor de deponering een vooronderzoek uit. Dit onderzoek noemt men ook wel een beschikbaarheidsonderzoek. Het doel ervan is het signaleren van potentiële obstakels in het traject. Je kunt een vooronderzoek zelf uitvoeren, maar het beste is om dit door een merkenbureau te laten doen.

Merkregistraties in het buitenland

Kies je voor een Uniemerk, dan vraag je in één keer merkbescherming voor alle 27 landen van de Europese Unie aan. Dit is een handige en financieel aantrekkelijke keuze, maar daarbij geldt wel een kanttekening: het alles-of-niets beleid. Afwijzing in één lidstaat leidt namelijk tot algehele afwijzing. Merkbescherming in landen buiten de Europese Unie is ook mogelijk. Voor landen die bij het Madrid systeem zijn aangesloten, kun je een internationale aanvraag indienen. Wil je je merk registreren in een land dat geen lid van dat systeem is, dan dien je een aparte aanvraag bij de nationale merkeninstantie in.

Wat is de geldigheid van merkbescherming?

Heb je de aanvraagprocedure voor merkbescherming succesvol doorlopen, dan betekent dit dat je de komende 10 jaar houder van het exclusieve merkrecht bent. Dit betekent dat je juridisch kunt optreden tegen inbreuk en misbruik. Merkbescherming gaat niet van kracht op de datum van toekenning, maar met terugwerkende kracht op de datum van inschrijving. Merkbescherming kun je eeuwig verlengen, telkens voor een periode van wederom 10 jaar.

078 482093

Contacteer ons als je vragen hebt…